Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
  • Ja
  • Nei
Hvis det er noe spesielt du vil fortelle oss. F.eks. om du kjenner noen som går hos oss fra før, sykdommer, allergier, lese og skrivevansker eller lignende.
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene.
Samtykker
Ja, jeg samtykker i at film eller bilder tatt i forbindelse med aktiviteter i Diorama, og hvor jeg inngår, kan publiseres offentlig av Diorama. 
Samtykke til publisering av film og bilder
Ja, jeg samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.
Samtykke til elektronisk informasjon
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.